Interfejs użytkownika

Elektroniczne urządzenia wykonawcze realizują wewnętrzny program wgrany do mikroprocesora.

Bardzo często działanie programu modyfikowane jest w trybie rzeczywistym, na podstawie różnych sygnałów, odbieranych i interpretowanych przez urządzenie. Źródła tych danych mogą być rozmaite: protokoły danych sygnału sterującego, wewnętrzne lub zewnętrzne czujniki wielkości fizycznych, i wiele innych.

W sytuacji, w której użytkownik ma mieć możliwość wpływania na działanie urządzenia, zachodzi potrzeba opracowania tzw. interfejsu użytkownika (UI), w którego skład wchodzi zarówno sprzęt (hardware) jak i oprogramowanie (software).

Najprostszym UI może być np. przycisk w urządzeniu, grupa przycisków, wyświetlacz ciekłokrystaliczny lub LCD. W bardziej rozbudowanych interfejsach korzysta się z ekranów dotykowych. Odrębną kwestią jest komunikacja pomiędzy UI,  a urządzeniem. Może być to zarówno jednostka wbudowana w urządzenie, jak i odrębna, która komunikuje się z nim przewodowo lub bezprzewodowo. Przykładem może być tutaj pilot zdalnego sterowania czy smartfon.

W oprogramowaniu, które tworzy się do obsługi UI, kładzie się nacisk na tzw. usability, czyli użyteczność, bazującą na intuicyjności.

Nasza firma posiada doświadczenie w tworzeniu takich urządzeń, których funkcjonalność rozbudowana jest w oparciu o interfejs użytkownika. 

Lubimy wyzwania! Największą satysfakcję dają nam projekty, wymagające nieszablonowego podejścia do opracowywanych rozwiązań.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Projekt i wykonanie Click Media